ACCamera002--c.jpg

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA DOMU

ZÁKLADY RD

základové pásy - základové pásy z betónu v kombinácií s debniacimi tvárnicami 

základová doska - základová doska z monolitického železobetónu

hydroizolácie - celoplošne natavený modifikovaný asfaltový pás

 

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

obvodové nosné murivo - keramické tvarovky hr. 250 mm

dverné preklady - typové keramické preklady

 

VNÚTORNÉ PRIEČKY

deliace priečky - keramické tvarovky hr. 115 mm a 140 mm

inštalačné priečky - sadrokartónové konštrukcie

 

STRECHA

Väzníková strecha tvorená prefabrikovanými väzníkmi s úložným priestorom

strešná krytina - TONDACH Rumba, antracit, keramická krytina

 

VNÚTORNÉ OMIETKY

jednovrstvová vápenno cementová resp. sadrová omietka bez stierkovania

 

PODLAHY

obytné miestnosti - príprava pre laminátovú podlahu

hygienické miestnosti - príprava pre gresovú (keramickú) dlažbu

 

OBKLADY

hygienické miestnosti - príprava pre gresový (keramický) obklad

 

FASÁDA

kontaktný zatepľovací systém so silikónovou resp. silikátovou omietkou, lokálne kamenný obklad resp. kreatívna imitácia

 

SPEVNENÉ PLOCHY

parkovisko - zámková dlažba

terasa - zámková dlažba

OPLOTENIE 

drôtené poplastované pletivo napnuté na oceľové stĺpiky z troch strán, nie zo strany vstupu domu

TEPELNÉ IZOLÁCIE

spodná stavba - extrudovaný polystyrén hr. 100 mm 

fasáda - kontaktný zatepľovací systém, expandovaný polystyrén minimálne 160 mm

Izolácia stropu - tepelná izolácia minerálnych/sklených vlákien  medzi trámami

STAVEBNÉ PRVKY

 

OKNÁ

Kalypso Aktív

Sklo – izolačné trojsklo

farba exteriér – antracit, interiér – biela

 

PARAPETY

vonkajšie - hliníkový parapet vo farbe okien (antracit) 

vnútorné - plastové parapetné dosky, farba biela

 

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

strecha - oplechovanie strechy a atiky z poplastovaného plechu

 

DVERE

vstupné dvere - jednodielové hliníkové dvere, farba v exteriéri antracit, v interiéri biela 

interiérové dvere - príprava pre montáž interiérových dverí

 

ZDRAVOTECHNIKA

kanalizácia - rúry a tvarovky plastové hrdlové PVC 

vodovod - plastovo-hliníkové potrubie. Rozvod pitnej vody v zemi: plastové potrubie HDPE

VYKUROVANIE 

podlahové kúrenie (ohrev vody elektrickým kotlom)

 

ELEKTRO

rozvody - medené rozvody pod omietkou

rozvádzač - oceľovo-plastové vyhotovenie s montážou pod omietkou

telefón/DATA -  príprava pre optický internet T-Com

bleskozvod tvorený drôtom FeZn ø 8mm umiestneným po obvode strechy

uzemnenie pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm uložený v základovom betóne

Príprava pre žalúzie (okrem technickej miestnosti a kúpeľne) v cene 2450€ s DPH zadarmo pri kúpe domu v predpredaji.

Komín s prípravou na krb v cene 990€ s DPH zadarmo pri kúpe domu v predpredaji.